Arhiva

Archive for octombrie 2011

Instalarea Exchange 2010 partea 2: Prepararea Active Directory

8 octombrie 2011 Un comentariu

În această parte vom vedea care sunt comenzile necesare pentru pregătirea forest-ului Active Directory.

Ca și în versiunile precedente, în cazul în care se începe direct cu Wizard Setup al Exchange 2010, cu un account care are permisiunile necesare, wizard-ul va prepara Active Directory și domeniul în mod automat. Prin efectuarea preparării Active Directory pas cu pas din linia de comandă, avem avantajul de a verifica rezultatul fiecărui pas în parte.

Dacă se prepară un mediu Active Directory pe un server Windows Server 2008, inițial va fi nevoie de a instala Active Directory management tools și Powershell cu ajutorul comenzii:

ServerManagerCmd –i Powershell

ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS

Vom instala Exchange Server 2010 într-un mediu în care lipsesc orice alte versiuni precedente de Exchange. Amintesc că în cazul în care este prezentă o altă versiune de Exchange, va fi necesar executarea comenzi Setup /PrepareLegacyExchangePermissions. Comanda dată poate fi abreviată în modul Setup.com /pl.

Acum trecem să vedem care sunt cei 3 pași necesari pentru prepararea Schema-ei, pentru AD și pentru domeniu: Citește mai mult…

Instalare Exchange 2010 partea 1

1 octombrie 2011 2 comentarii

Înainte de a începe procedura pentru prepararea Active Directory și a instalării propriu-zise a Exchange 2010, aș vrea să mă opresc puțin asupra cerințelor care trebuiesc respectate, relative la infrastructura poștei existente, la mediul Active Directory, versiunile și componentele necesare ale sistemului de operare.

Cerințele relative la versiunile precedente Exchange:

  • Nu va fi posibil de a avea în același forest, servere Exchange 5.5 sau 2000.
  • Serverele Exchange 2003 preexistente, vor trebuia să aibă instalat cel puțin  Service Pack 2.
  • Nu va fi posibil de instalat Exchange Server 2010 în același site, împreună cu Exchange Server 2007 (excepție cazul când acestea vor avea instalat Sevice Pack 2).

Cerințele pentru Active Directory

Acestea sunt cerințele minime relative la Active Directory:

  • Schema master: Windows Server 2003 cu Service Pack 1 sau Windows Server 2008 Standard sau Enterprise edition (32-bit sau 64-bit). Citește mai mult…
Categorii:Exchange Server Etichete: