Arhiva

Posts Tagged ‘Exchange Server’

Instalarea Exchange 2010 partea 3 – Instalarea serverului

14 noiembrie 2011 Lasă un comentariu

Iată-ne ajunși la a 3 și ultima parte a acestui articol despre instalarea Exchange Server 2010!

Modalitatea cea mai simplă de a continua instalarea, la această etapă, este de a utiliza Exchange 2010 Setup Wizard, lansând setup.exe din meniul de instalare.
Acesta va copia fișierele de instalare în mapa %TEMP%\ExchangeServerSetup. În afară de diverse fișiere de instalare, vor fi copiate și diverse fișiere XML, care vor fi utilizate de Exchange Best Practice Analyzer pentru a analiza mediul unde se va efectua instalarea.
La această etapă, procedura de setup va verifica prezența câtorva componente:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  • Windows PowerShell V2/Windows Remote Management
În absența acestora va apărea un mesaj de eroare, care va indica lipsa unuia sau a ambelor componente.
Setup-ul va face apoi vizibil splash screen-ul pentru instalarea Exchange 2010 (așa cum vedem în figură, este foarte Citește mai mult…
Categorii:Exchange Server Etichete:

Instalarea Exchange 2010 partea 2: Prepararea Active Directory

8 octombrie 2011 Un comentariu

În această parte vom vedea care sunt comenzile necesare pentru pregătirea forest-ului Active Directory.

Ca și în versiunile precedente, în cazul în care se începe direct cu Wizard Setup al Exchange 2010, cu un account care are permisiunile necesare, wizard-ul va prepara Active Directory și domeniul în mod automat. Prin efectuarea preparării Active Directory pas cu pas din linia de comandă, avem avantajul de a verifica rezultatul fiecărui pas în parte.

Dacă se prepară un mediu Active Directory pe un server Windows Server 2008, inițial va fi nevoie de a instala Active Directory management tools și Powershell cu ajutorul comenzii:

ServerManagerCmd –i Powershell

ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS

Vom instala Exchange Server 2010 într-un mediu în care lipsesc orice alte versiuni precedente de Exchange. Amintesc că în cazul în care este prezentă o altă versiune de Exchange, va fi necesar executarea comenzi Setup /PrepareLegacyExchangePermissions. Comanda dată poate fi abreviată în modul Setup.com /pl.

Acum trecem să vedem care sunt cei 3 pași necesari pentru prepararea Schema-ei, pentru AD și pentru domeniu: Citește mai mult…

Instalare Exchange 2010 partea 1

1 octombrie 2011 2 comentarii

Înainte de a începe procedura pentru prepararea Active Directory și a instalării propriu-zise a Exchange 2010, aș vrea să mă opresc puțin asupra cerințelor care trebuiesc respectate, relative la infrastructura poștei existente, la mediul Active Directory, versiunile și componentele necesare ale sistemului de operare.

Cerințele relative la versiunile precedente Exchange:

  • Nu va fi posibil de a avea în același forest, servere Exchange 5.5 sau 2000.
  • Serverele Exchange 2003 preexistente, vor trebuia să aibă instalat cel puțin  Service Pack 2.
  • Nu va fi posibil de instalat Exchange Server 2010 în același site, împreună cu Exchange Server 2007 (excepție cazul când acestea vor avea instalat Sevice Pack 2).

Cerințele pentru Active Directory

Acestea sunt cerințele minime relative la Active Directory:

  • Schema master: Windows Server 2003 cu Service Pack 1 sau Windows Server 2008 Standard sau Enterprise edition (32-bit sau 64-bit). Citește mai mult…
Categorii:Exchange Server Etichete:

Defragmentarea bazei de date Exchange Server 2003


Una dintre cele mai mari probleme intilnite lucrând cu Microsoft Exchange Server 2003 este alocarea de spaţiu pe disc. Baza de date a Exchange creşte odata cu creșterea numarului de mesaje in casuta poștala ceea ce nu e nimic straniu, problema apare atunci când dorim sa facem un pic de curețenie printre mesaje, ștergându-le pe cele vechi sau pe cele de care nu avem nevoie sau ștergând chiar casuta poștală când nu mai e nevoie de ea, aici observam ca baza de date nu își micșorează dimensiunile sale așa cum ne-am așteptat, dar ramâne aceeași. Acest lucru se datorează faptului că baza de date Exchange este alcătuită din pagini care creşte odată cu creşterea cererii de spaţiu, dar nu scade in dimensiuni dacă ştergeţi date din DB.

Pentru a şterge definitiv aceste pagini, Citește mai mult…